ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ПРОДУКТИ ,  ПОРЪЧКА И ДОСТАВКА НА ТЕЛЕФОНИ:
0884850024 ; 0884850026 ; 0884850011

КОНТАКТИ

Централен офис :
София , бул.”Македония” , №34 , ет.2 , ап.4
тел./факс : 9516645 ; 9531618 ; 8528989
e-mail : moderen_dom@bitex.com

 

София


Бул. „ Мария Луиза” 67
Тел. 9813941 , 0884850019

 

Добрич
Бул. „25-ти Септември” 64
Тел. 058/604751 , 088485001

Сливен
Квартал „Дружба” , мебелна къща
Тел. 044/667258 , 0884850024

Оряхово
Улица „ Васил Левски” 10
Тел. 09171/4262 , 0884850026

 

 

Продължете